Logo Garda
Logo Garda
Tours and gpx

Erkundung der atemberaubenden Touren des Garda Trentino

0 - 142449 km
0 - 2820 h
0 - 7956 m
1 - 3
Arco, Comano, Dro & Drena, Riva del Garda, Tenno
Strecke 74,7 km
Dauer 6 h 30 min
Höhenunterschied (+) 3.149 m
Höhenunterschied (-) 3.149 m
Status
Offen
Ledro
Strecke 8,9 km
Dauer 1 h 30 min
Höhenunterschied (+) 300 m
Höhenunterschied (-) 300 m
Status
Offen
Arco, Dro & Drena
Strecke 9,6 km
Dauer 1 h 05 min
Höhenunterschied (+) 57 m
Höhenunterschied (-) 58 m
Status
Offen
Comano
Strecke 5,9 km
Dauer 2 h 30 min
Höhenunterschied (+) 684 m
Höhenunterschied (-) 684 m
Status
Offen
Ledro
Strecke 10,8 km
Dauer 1 h 30 min
Höhenunterschied (+) 300 m
Höhenunterschied (-) 300 m
Status
Offen
Dro & Drena
Strecke 4,9 km
Dauer 1 h 20 min
Höhenunterschied (+) 74 m
Höhenunterschied (-) 74 m
Status
Offen
Riva del Garda, Tenno
Strecke 6,0 km
Dauer 1 h 00 min
Höhenunterschied (+) 310 m
Höhenunterschied (-) 55 m
Status
Offen
Tenno
Strecke 11,1 km
Dauer 4 h 52 min
Höhenunterschied (+) 715 m
Höhenunterschied (-) 715 m
Status
Offen
Dro & Drena
Strecke 12,8 km
Dauer 4 h 30 min
Höhenunterschied (+) 254 m
Höhenunterschied (-) 254 m
Status
Offen